תמ"א 38

תמ"א 38

מסלול נוסף המצריך ליווי דיירים הוא שיפור הנכס הקיים בעזרת תוכנית תמ"א 38 שעיקרה היא הענקת זכויות נוספות על זכויות התב"ע בהתאם למדיניות הכפופה לאישור הרשות המקומית והתוכניות העירוניות. עיקרי המבנים הזכאים לשדרוג זה הם מבנים אשר נבנו לפני 1980 ואינם עומדים בתקן רעידות אדמה וממ"ד. בתהליך התמ"א 38 ישנם שני מסלולים עיקרים על פיהם מקובל להתקדם בתהליך:

מסלול חיזוק – מסלול זה בא למעשה לחזק מבנים קיימים על ידי מספר פעולות הנדסיות שעיקרם עיבוי עמודים, קירות משותפים ופירי מעלית, בנוסף הוספת ממ"ד. לעיתים קרובות בשל פעולות אלו ניתן גם להרחיב את הדירה בחדר נוסף או שדרוגים כגון חניה. אולם עיקר הפעולה היא התאמת המבנה לדרישות הבטיחות המקובלות היום.

מסלול הריסה ובניה –  זהו מסלול שבו נהרס המבנה הקיים ובמקומו נבנה מבנה חדש המתאים לדרישות הבטיחות. במצב זה ניתן להשיג שיפורים רבים יותר בהתאם לתוכנית הבניה המאושרת, אך יש עניין של עזיבת הבית לתקופה לא קצרה עד לסיום הבניה.

אווירה

No matter the challenge, we build on what we know works and elevate your vision of success

Pushing the Industry Forward

At Konstruktion, we are passionate about driving value into every project we undertake. We continue to challenge our people, projects and the industry. By being forward-thinking, we are continually finding new ways to deliver success for our clients and stakeholders.

Quality Assurance

Konstruktion’s culture of quality is built into everything we do and begins with personal accountability from our employee-owners. Successful quality projects demonstrate our culture that embraces clear communication, strong problem-solving, and a relentless focus on creating strong relationships. We work with you from project start-up through completion to ensure your expectations are delivered and the final project meets all your needs.

Tracking Project Trends

From smart sensors to comprehensive integrated project analytics, we track and trend progress, quality, safety and more. This data allows us to understand the immediate and potential impacts of items and provides a simple means of examining complex data, provide you with options, and resolve challenges before they become issues.